ภาวะผู้นำกับการโค้ช​

ผู้นำที่ดีต้องสามารถดึงศักยภาพของแต่ละคนออกมา และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยการโค้ชที่ถูกวิธี​

Share

Share

รายละเอียดสินค้า

ผู้นำที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน เน้นความสำคัญไปที่การดึงศักยภาพหรือจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวของบุคลากรออกมาใช้ในการทำงานด้วยการใช้ทักษะการโค้ช  หัวหน้าซึ่งอยู่ในฐานะของ “Coach” จึงควรเรียนรู้วิธีการที่จะดึงศักยภาพของแต่ละบุคคลออกมา เพื่อให้บุคลากรใช้ความสามารถในงานได้อย่างเต็มที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: Action Center Leadership Model
 • บทบาท หน้าที่ของผู้นำ ตามแนวคิดของ John Adair
  • Task
  • Team
  • Individual
 •  ทัศนคติ (Attitude) และกรอบความคิด (Mindset) พื้นฐานของผู้นำ
 • เรียนรู้โลกความเป็นจริงของคน ด้วยโมเดลภูเขาน้ำแข็ง (Iceberg Model)

ส่วนที่ 2: ศาสตร์ และศิลป์สำหรับผู้นำ
 • ความหมายของการโค้ช
 • ทำไมผู้นำต้องเป็นโค้ช
 • การปรับ Mindset เพื่อการเป็นโค้ช

ส่วนที่ 3: ทักษะสำคัญที่ใช้ในการโค้ช
 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skills)
  • ความสำคัญของการฟัง
  • หลักสำคัญสำหรับการฟังที่ดี
  • การสะท้อนกลับ (Reflection)  
 • ทักษะการตั้งคำถามทรงพลัง (Questioning)
  • Mindset สำหรับผู้ถามคำถาม
  • ความสำคัญของการถาม
  • ลักษณะของคำถามที่ดี


รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • กิจกรรม และ Workshop
  • ฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง
  • การฝึกตั้งคำถามที่ดีและการโค้ชแบบ GROW Model

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ปฐมภัค รักวัฒนกุล

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจได้อย่างยั่งยืน​

New

พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ ค้นหาและกระตุ้นแรงจูงใจของลูกน้อง ให้ทำงานได้อย่างมีพลัง

New

เทคนิคการทำงานระหว่างหัวหน้างานและ HR เพื่อให้ได้การทำงานที่​ ​ - รับคนเข้าทำงาน ​ - ดูแลสอนงานให้ทำงานได้ และ เป็นคนดี​ - พัฒนาคนให้เก่ง​ - รักองค์กรณ์ และ อยู่กับเราไปนานๆ​ ​

New

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณเล่าเรื่องประกอบการให้บริการได้อย่างน่าสนใจ ด้วย 3 หัวใจสำคัญของการเล่าเรื่องในงานบริการ ที่จะสร้างความเปิดใจ ยกระดับความพึงพอใจ เพิ่มความเชื่อมั่น ให้ลูกค้าประทับใจและจดจำได้แบบไม่รู้ลืม

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com