การวิเคราะห์หน้าที่การทำงาน และกำหนดตัวชี้วัด (JD & KPI)

คุณสมบัติสินค้า:

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ หลักคิด และการกำหนด OC, JD, JG, KPI และ MBO ที่จะช่วยสร้างการเติบโตให้กับองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และยั่งยืน

Share

หากต้องการให้องค์กรก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และเป็นผู้นำในการแข่งขันทางธุรกิจยุคปัจจุบัน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบและกระบวนการบริหารองค์กรที่ชัดเจน แม่นยำ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม


หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของ Organizational Chart : OC Job Description: JD และ Job Group: JG และวิธีการกำหนด KPI / MBO ที่มีต่อการเติบโตขององค์กร

2. มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการวิเคราะห์ Organizational Chart : OC Job Description: JD และ Job Group: JG และการกำหนด KPI / MBO

3. พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ Organizational Chart : OC Job Description: JD และ Job Group: JG และวิธีการกำหนด KPI / MBO

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร Organizational Chart: OC

 • ความหมายและความสำคัญของ Organizational Chart : OC
 • Organizational Chart: OC รูปแบบต่าง ๆ
 • ขั้นตอนการวิเคราะห์เพื่อออกแบบ Organizational Chart : OC ที่เหมาะสมกับองค์กร

 

ส่วนที่ 2: การวิเคราะห์ Job Description: JD และ Job Group: JG

 • ความหมายและความสำคัญของ Job Description: JD
 • ความหมายและความสำคัญของ Job Group: JG
 • กระบวนการวิเคราะห์เพื่อจัดทำ Job Description: JD
  o การออกแบบตำแหน่งงานที่เชื่อมโยงกับ Organizational Chart : OC
  o การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของตำแหน่งาน
  o การกำหนดภารกิจที่รับผิดชอบของตำแหน่ง
  o การกำหนดความคาดหวังและตัวชี้วัดของตำแหน่ง
  o การกำหนดอำนาจความรับผิดชอบและอำนาจในการตัดสินใจ
  o การกำหนดหน่วยงานที่ต้องประสานและทำงานร่วมกัน
  o การกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน
  o กระบวนการวิเคราะห์ JD ตำแหน่งงานเพื่อเพื่อจัดทำ Job Group: JG ที่มีกลุ่มลักษณะงานใกล้เคียงกัน

 

ส่วนที่ 3: วิธีการกำหนด KPI / MBO

 • หลักคิดของ Management by Objective : MBO
 • การตั้งป้าหมายด้วยตัวชี้วัดผลงานแบบ SMART KPI
 • การกำหนดน้ำหนัก (Weight) ของตัวชี้วัดผลงาน
 • การตั้งเป้าหมายตัวชี้วัด (Target) ที่เหมาะสม ท้าทาย
 • การจัดทำคำอธิบายตัวชี้วัดผลงาน (KPI Dictionary)
 • การถ่ายทอดเป้าหมายจากองค์กรสู่หน่วยงาน และพนักงาน


 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย 50% และกิจกรรม Workshops 50%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ
 • ผู้บริหาร

 

วิทยากรผู้สอน

ดร.อำนาจ วัดจินดา

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้