ทักษะสำคัญสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่

คุณสมบัติสินค้า:

หัวหน้างานในปัจจุบันต้องสามารถปรับเปลี่ยนบทบาท และเปลี่ยนกรอบความคิดของตน ไปสู่การเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผล เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ทีมงาน เข้าใจแนวโน้มกาเปลี่ยนแปลงและผลกระทบ มีความตื่นตัว สามารถปรับตัวบริหารงานได้อย่างมีหลักการและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมทั้งสามารถสอนและสร้างผู้นำให้เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ระดับ

Share

หัวหน้างานที่ดีจึงจำเป็นจะต้องมีทักษะในการบริหารงาน และบริหารคนได้อย่างหลากหลาย เพื่อช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้สามารถอยู่รอด และเติบโตได้ในสภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นทุกวัน

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทและหน้าที่ที่หัวหน้างานพึงปฏิบัติ

2. มีความรู้ ความเข้าใจในทักษะสำคัญของการบริหารตน บริหารคน และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถวางแผนงาน การมอบหมายและติดตามงาน การสอนหน้างานการประเมินผล และการให้ Feedback ผลการทำงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: : ความรับผิดชอบของหัวหน้างาน

 • บทบาทและหน้าที่ในการเป็นหัวหน้างาน
 • หลักการบริหารของหัวหน้างานที่ดี
  o บริหารคน
  o บริหารตน
  o บริหารผลงาน

 

ส่วนที่ 2: การบริหารคน

 • ธรรมชาติของคน 4 แบบ (DISC)
 • การสื่อสารกับคนแต่ละแบบ
 • การสื่อสาร สั่งงาน และมอบหมายงาน
 • การติดตามงานให้ได้ผล

     

ส่วนที่ 3: การบริหารตน

 • การวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน
 • หลักการบริหารงานด้วย Time Matrix (สำคัญ / เร่งด่วน)

 

ส่วนที่ 4: การบริหารผลงาน

 • การสอนหน้างาน
 • การติดตาม และประเมินผลการสอน
  o การวางแผนการติดตามด้วยหลัก 30/10
  o การติดตามและประเมินผลอดีต – ปัจจุบัน – อนาคต
 • การให้ Feedback ผลงานด้วยหลักการ STAR
 • การวิเคราะห์ และสรุปผลการทำงาน

 

 Workshop 

 • Workshop 1 : การวิเคราะห์ทีมงานด้วย DISC
 • Workshop 2 : การสื่อสารกับคนแต่ละแบบ
 • Workshop 3 : การกำหนดประเด็นสำคัญเพื่อการ มอบหมาย และติดตามงาน
 • Workshop 4 : การวางแผนการทำงาน
 • Workshop 5 : การสอนหน้างาน และการประเมินผล
 • Workshop 6 : การให้ Feedback แบบ STAR

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย แบบประเมิน กิจกรรมกลุ่ม Role Play และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • หัวหน้างานทุกระดับ / หน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้