สร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการสื่อสารแบบ 360 องศา

คุณสมบัติสินค้า:

การปลูกฝังด้านการมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าขององค์กร ช่วยส่งเสริมให้พนักงานมี จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และลดทอนปัญหาการเข้าออกของพนักงานเสริมสร้างความเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบของตนเอง ดังนั้นองค์กรต้องสร้างระบบการสื่อสารภายในให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อตัดปัญหาความขัดแย้ง

Share

     หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในหน้าที่ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าขององค์กร เรียนรู้การท างานขององค์กรในปัจจุบัน มีความเข้าใจและสามารถสื่อสารกับคนในองค์กรอย่างเข้าอกเข้าใจ ฝึกฝนเทคนิคการฟัง จับประเด็นสำคัญจากการจำลองสถานการณ์จริง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้และปฏิบัติได้จริงในอนาคต

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ และมีความความคิดแบบเจ้าของงาน (Ownership Mindset)

2. มีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์กับการสื่อสาร

3. มีทักษะการสื่อสารแบบ 360 องศา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและลดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ชีวิตกับความสำเร็จ

 • การทำงานในองค์กรในปัจจุบัน
 • เป้าหมายแห่งความสำเร็จคืออะไร
 • หลุมพรางทางความคิดเชิงลบที่สกัดกั้นความสำเร็จในเป้าหมายงาน

 

ส่วนที่ 2: เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าขององค์กร

 • ความหมายของ “การมีส่วนร่วม และการเป็นเจ้าขององค์กร”
 • บทบาทหน้าที่ และความส าคัญของพนักงานที่มีผลต่อองค์กร
 • ผลกระทบของความผิดพลาดในงาน
 • สร้างจิตสำนึกแห่งความรับผิดชอบในงานของตัวเอง
 • การปรับเปลี่ยนแนวความคิดด้วยสมการ E+R = O

 

ส่วนที่ 3: ความสำคัญและองค์ประกอบของการสื่อสารแบบ 360 องศา

 • แก่นสำคัญของการสื่อสาร 360 องศา อย่างมีคุณภาพ
 • เรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เกี่ยวกับการสื่อสาร
 • องค์ประกอบของหัวใจความสำเร็จในการสื่อสารแบบ 360 องศา

 

ส่วนที่ 4: เทคนิคการสื่อสาร ประสานงานแบบ 360 องศา

 • วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคที่ทำให้ เทคนิคสื่อสาร ภายในองค์กร ที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ
 • การปรับมุมมอง ปรับวิธีการ เปลี่ยนแนวทางการสื่อสาร ส่งผลถึงความสำเร็จ
 • เทคนิคการฟังและการจับประเด็น
 • ทฤษฎีสัตว์ 4 ทิศ กับการสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ

 

Workshop 

 • Activity 1 : ค้นหา Fixed Mindset
 • Activity 2 : สำรวจความคิดเห็นต่อความรับผิดชอบในงาน
 • Activity 3 : Participation & Ownership
 • Workshop 1 : Role play ประชุมสรุปงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 6 ชั่วโมง
 • บรรยาย / กิจกรรม / Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • พนักงาน / หัวหน้างาน

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้