ทักษะการบริหาร สำหรับผู้จัดการมืออาชีพ

คุณสมบัติสินค้า:

ผู้จัดการ ถือได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญมากในการบริหารงานและบริหารลูกทีมในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย แต่บ่อยครั้งที่เราพบว่า งานของทีมไม่ได้คุณภาพ ส่งงานไม่ทัน โดนลูกค้าต่อว่า ลูกทีมขาดแรงจูงใจ หมดไฟ ปฏิเสธไม่ได้ว่าสาเหตุส่วนหนึ่งก็มาจากการที่ผู้จัดการที่ขาดทักษะในการบริหารจัดการและดูแลทีมงาน

Share

หลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ จะช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและ
พัฒนาให้ผู้จัดการมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารทั้งงานและบริหารคนในหน่วยงาน สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับลูกทีม ช่วยผลักดันให้ผลงานของหน่วยงานบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ

2. พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน

3. พัฒนาทักษะในการบริหารคนให้สร้างความร่วมมือและพัฒนาผลงานของหน่วยงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • ผู้จัดการยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการ และความคาดหวังขององค์กร
 • คุณลักษณะและทักษะสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่


ส่วนที่ 2: เทคนิคการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Delegating & Monitoring)

 • ขั้นตอนการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์ เพื่อมอบหมายและติดตามงานให้เหมาะสมกับคนแต่ละ
  ประเภท
 • การให้ Feedback เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน
 • การสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ทีมงาน
 • การลงโทษทางวินัย และการตักเตือนทีมงาน

 

ส่วนที่ 3: เทคนิคการแก้ไขปัญหาหน้างานในสถานการณ์ต่างๆ และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ 

 • หลุมพรางการคิด ควรระวังและผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • เครื่องมือช่วยคิดเพื่อพัฒนาการคิดเชิงระบบในการทำงาน
 • เทคนิคการระดมความคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Define ระบุปัญหาให้ชัดเจน
 • Measure ตรวจสอบความรุนแรงของปัญหา
 • Analyze วิเคราะห์หาสาเหตุที่เป็นต้นตอ
 • Improve เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย
 • Control ควบคุมและติดตามผลเพื่อปรับปรุง

 

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านการระดมสมอง และ Discussion 40%
 • ประยุกต์หลักการและแนวคิดผ่านกิจกรรม การระดมสมอง และ Workshop 30%
 • บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 30%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ
 • ผู้จัดการทุกหน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้