สินค้าทั้งหมด

New

Critical Thinking & Decision Making

ในศตวรรษที่ 21 พบว่ามีทักษะที่จำเป็นหลาย ๆ ด้านอยู่ด้วยกัน ซึ่งในนั้นประกอบไปด้วยทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีสถานการณ์ต่างๆ ที่จะต้องพิจารณาโดยใช้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ และทักษะการแก้ปัญหา และตัดสินใจ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

Communication for Leadership Success

การบริหารทีมงาน เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยทักษะสำคัญสำหรับการบริหารคน คือ ทักษะด้านการสื่อสาร หัวหน้างานจะต้องมองเห็นถึงความแตกต่างของคนในองค์กร และใช้หลักการบริหารคนบนพื้นฐานของความแตกต่างได้เป็นอย่างดี

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

The Power of Resilience

Resilient Ability หรือความสามารถในการยืดหยุ่น เป็นทักษะสำคัญที่บุคลากรทุกระดับต้องมี ทักษะนี้จำเป็นต่อโลกปัจจุบันและอนาคตอย่างมาก แต่ละคนจะมีมากน้อยไม่เท่ากันแต่สามารถบ่มเพาะขึ้นมาได้ ผ่านการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLDS02-01

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท รวมถึงได้ฝึกฝนวิธีการสื่อสาร โน้มน้าว เพื่อสร้างความร่วมมือจากคนแต่ละประเภทได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLDP000

หลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาทัศนคติในการยอมรับความแตกต่าง ทักษะการฟัง และทักษะการสื่อสารอย่างเข้าใจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม และสร้างพลังในการทำงานร่วมกันสู่ความสำเร็จ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLDS02-02

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบชวนคุย ชวนคิด ในบรรยากาศที่ผ่อนคลาย และเป็นกันเอง นำการเรียนรู้โดยวิทยากรผู้ที่พร้อมจะรับฟังทุกประสบการณ์และความคิดเห็น จึงช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในหลักคิดและทฤษฎี ผ่านการเชื่อมโยงกับประสบการณ์จริง จนเกิดเป็นการยอมรับ และความมั่นใจในการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSMKT000

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถนำการเจรจาต่อรอง และสร้างข้อตกลงที่น่าพึงพอใจต่อทั้ง 2 ฝ่ายได้ โดยที่ยังรักษาคุณค่าขององค์กร และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้อย่างยั่งยืน

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSMKT000

หลักสูตรที่จะช่วยให้ทีมขายสามารถนำเสนอสินค้า และปิดการขายได้อย่างมืออาชีพ และสร้างความประทับใจให้ลูกค้าอยากกลับมาซื้อซ้ำ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLDP000

หลักสูตรที่จะช่วยให้คนของคุณเข้าใจ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ด้วย Mindset ของการรับผิดชอบต่อความสำเร็จ 100%

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSSUP000

หลักสูตรที่จะช่วยให้คนของคุณโค้ชผลงาน เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน และพัฒนาผลปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ด้วยการสร้างสายสัมพันธ์ สนับสนุนการเรียนรู้ สร้างสรรค์สู่ความสำเร็จ

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSSUP000

หลักสูตรที่จะช่วยให้คุณสามารถ Feedback ทีมงาน เพื่อพัฒนาทั้งผลงานที่ได้ตามมาตรฐาน และผลงานที่ต่ำกว่ามาตรฐาน โดยบัวก็ไม่ช้ำ น้ำก็ไม่ขุ่น ทุกคน Happy มีใจจะพัฒนา

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLD05-03

เรียนรู้หลักการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น และสร้างความมั่นใจในการบริหารหน่วยงาน / กิจการได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง พร้อม workshop ให้ได้ฝึกวิเคราะห์ ฝึกคิด และวางมาตรการจริง

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLD05-01

สร้างไอเดียให้หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ ด้วย Visual Thinking เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ และเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์ ให้เห็นความสัมพันธ์ในแง่มุมต่าง ๆ ในการวางกลยุทธ์ให้ได้ผล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

TInSLD04-05

เรียนรู้แบบ Active Learning ให้ผู้เรียนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสนอแนะปัญหา และฝึกทักษะในการสนับสนุนกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้