Communication for Leadership Success

คุณสมบัติสินค้า:

การบริหารทีมงาน เป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย โดยทักษะสำคัญสำหรับการบริหารคน คือ ทักษะด้านการสื่อสาร หัวหน้างานจะต้องมองเห็นถึงความแตกต่างของคนในองค์กร และใช้หลักการบริหารคนบนพื้นฐานของความแตกต่างได้เป็นอย่างดี

Share

"Communication for Leadership Success" จะทำให้ความสำคัญของการสื่อสารสำหรับหัวหน้างาน ที่จะรับมือกับความแตกต่างของทีมงาน และฝีกฝนให้หัวหน้างานสามารถกระตุ้นให้เกิด Resilience Skill ต่อทีมงานซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก เพราะเมื่อทีมงานสามารถจัดการความรู้สึกให้กลับมามีความมั่นใจ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความกดดันและยากลำบาก สามารถล้มและลุกได้เร็ว นั้นทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. เข้าใจความแตกต่างของคน 4 ประเภท และใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคนแต่ละแบบได้

2. เข้าใจหลักการสื่อสารในการบริหารทีมงานให้มี Resilience Skill ได้

3. สามารถสร้างความน่าเชื่อถือ และสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงานด้วยการใช้ข้อมูลนำทีมได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ภาวะผู้นำทีมงาน

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อสภาวะการเป็นผู้นำ
 • สาเหตุที่คนจะยอมรับหรือไม่ยอมรับการนำของเรา
 • หลัก 5 ประการสู่การเป็นผู้นำในทุกระดับ (Principle 5 Model)

 

ส่วนที่ 2: การรับมือธรรมชาติความแตกต่างของมนุษย์

 • เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์ตามแนวทาง DISC (วิธีคิด / การแสดงออก / การสื่อสาร/การจัดการสถานการณ์)
 • การประยุกต์ใช้ DISC ในบทบาทของการเป็นผู้นำทีม
 • หลักการบริหารคนบนพื้นฐานของความแตกต่าง
 • วิธีการสื่อสารของผู้นำที่นำมาใช้กับคนแต่ละประเภทของ DISC

     

ส่วนที่ 3: เทคนิคการสื่อสารแบบ PEST เพื่อกระตุ้นให้เกิด Resilience Skill

 • การตั้งคำถามแบบทรงพลัง (Powerful Questioning)
 • การรับฟังแบบเข้าอกเข้าใจ (Empathic Listening)
 • การกระตุ้นให้คิดแสวงหาทางเลือก (Seeking Alternative)
 • การเสนอมุมมองในฐานะของผู้นำทีม (Team Leader’s Opinions)


ส่วนที่ 4: การโน้มน้าวใจทีมงาน

 • เคล็ดลับในการโน้มน้าวจิตใจทีมงาน
 • หลักการสร้างความน่าเชื่อถือในการสื่อสารด้วยการใช้ข้อมูลนำทีม
 • แนวทางสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีม 


Workshop 

 • Workshop 1 : วิเคราะห์และเรียนรู้ธรรมชาติของมนุษย์ตามแนวทาง DISC
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการสื่อสารเพื่อให้เกิด Resilience Skill ในสถานการณ์ต่างๆ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรมกลุ่ม Role Play และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ
 • ผู้จัดการทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์นพพล นพรัตน์
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้