เข้าใจตน เข้าใจคน เพื่อการทำงานร่วมกัน

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้บรรยากาศแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้บทเรียนสำคัญได้จากภายในตัวเอง จนกลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้

หมวดหมู่ : Lead Self

Share

รายละเอียดสินค้า

เพราะโลกนี้ไม่ได้มีเราเพียงคนเดียว ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น มันจะต้องเข้าไปหา ร่วมพูดคุย ขอความช่วยเหลือ ขอความคิดเห็น

หลักสูตรนี้จะช่วยให้การเข้าหาและการพูดคุยกับผู้คนราบรื่นกว่าเดิมและได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ เพราะคุณจะ

1.     เข้าใจความแตกต่างของคนแต่ละประเภท

2.     ฝึกฝนวิธีการปรับตัวในการทำงานกับคนแต่ละประเภท

ด้วยกิจกรรมและ Workshop ที่จะให้คุณได้ค้นหาลักษณะของตนเองและคนรอบตัว เพื่อเป็นแนวทางในการเข้าหาและพูดคุยให้ราบรื่นยิ่งกว่าเดิม

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ Tel. 061-829-7337


Email : contact.peoplevalue@gmail.com
 
 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: คุณลักษณะของคน 4 แบบ

 • Friendly
 • Evolve
 • Compute
 • Active

ส่วนที่ 2: เข้าใจตน และคนรอบตัว

 • การวิเคราะห์คุณลักษณะของตนเอง และคนรอบตัว
 • การเข้าใจแนวทางการปรับตัวเพื่อการทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบ

ส่วนที่ 3: การปรับตัว และการพัฒนาการทำงานของตนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • การวิเคราะห์วิธีการทำงานของตนเอง
 • ประเมินสิ่งที่ทำได้ดี และสิ่งที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น 

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop 
  • เข้าใจตน
  • จุดแข็ง - จุดอ่อนของคนแต่ละแบบ
  • การปรับตัวเพื่อทำงานร่วมกับคนแต่ละแบบ
  • การพัฒนาตนเอง

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่มีความตั้งใจดี อยากทำงานให้สำเร็จแต่ไม่สามารถขอความร่วมมือกับผู้อื่นได้

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์นิพัฒน์ ชัยวรมุขกุล

 

  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้มากด้วยประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือ และการแก้ไขปัญหาจริง จะมาช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เครียด คุณจะได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

New

ด้วยความน่ารัก อ่อนโยน แต่ยังคงความชัดเจนในหลักการของวิทยากร จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจในการลองบิดมุมมอง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของเวลา ประกอบกับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณได้ลองคิด ลองจัดลำดับความสำคัญของงานจริงๆ ปัญหาของการส่งงานไม่ทันจะหมดไป

New

ภายใต้ความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธ คุณจะค่อยๆเปิดใจ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ และด้วยวิธีการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ผสมผสานไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม คุณจะได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสม การทำงานราบรื่นขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com