การบริหารเวลาสู่ความสำเร็จ

ด้วยความน่ารัก อ่อนโยน แต่ยังคงความชัดเจนในหลักการของวิทยากร จะช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจในการลองบิดมุมมอง สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของเวลา ประกอบกับบรรยากาศการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม จะช่วยให้คุณได้ลองคิด ลองจัดลำดับความสำคัญของงานจริงๆ ปัญหาของการส่งงานไม่ทันจะหมดไป

Share

หมวดหมู่ : Lead Self

Share

รายละเอียดสินค้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่พยายามจะจัดการงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายมาอย่างเต็มที่ แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็จัดการงานทั้งหมดให้สำเร็จทันเวลาไม่ได้สักที

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณสามารถจัดสรรเวลาเพื่อจัดการงานสำคัญให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณจะ

1. เข้าใจความสำคัญของเวลา
2. สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน

ผ่านการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และ Workshop ให้คุณได้ลองคิดจริง ทำจริง และออกแบบแนวทางการดำเนินการที่พร้อมนำไปใช้ได้ทันที

 

สนใจหลักสูตรติดต่อ Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: ทัศนคติที่สำคัญเกี่ยวกับการบริหารเวลา

 • ตระหนักรู้ กระตุกความคิด “คุณค่า” VS “เวลา”
 • Mind Set ของคนที่เห็นคุณค่าเรื่องเวลา
 • คิดแบบ Proactive
 • ทำไมคนเราจึงชอบ “ผลัดวันประกันพรุ่ง”
 • ทัศนคติเชิงบวก กับการเอาชนะใจตนเอง
 • ความสำคัญของ “การจัดลำดับความสำคัญ”

 

ส่วนที่ 2: เทคนิค “การจัดลำดับความสำคัญ” ทำน้อย ได้มาก ทำอย่างไร

 • สำคัญ VS เร่งด่วน
 • ทำเอง VS ทำแทน
 • คุณค่าทางใจ VS คุณค่าทางการเงิน
 • ใจเขาใจเรา VS เวลาเขาเวลาเรา

ส่วนที่ 3: เป้าหมายชีวิต กับ เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญและการบริหารเวลา

 • เป้าหมายงาน การเงิน ครอบครัว สุขภาพ ฯลฯ
 • เทคนิคการจัดลำดับความสำคัญ Do things First
 • หลุมพรางการสูญเสียเวลา
 • Cut Loss & Hybrid

ส่วนที่ 4: Action Form ซ้อมใส่ตารางเวลาเพื่อวางแผนสู่ Goal

 

รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • ภารกิจที่ต้องทำ กับเป้าหมายของชีวิต
  • จัดลำดับความสำคัญ และบริหารเวลา

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกคนที่มีความตั้งใจดี และมุ่งมั่นในการทำงาน แต่ก็ยังส่งงานไม่ทันตามแผนงานที่กำหนด

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์พีรดา รุธิรพงษ์

 

  

สนใจหลักสูตรติดต่อ 

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ภายใต้ความสนุกสนานที่สอดแทรกแนวคิดเชิงพุทธ คุณจะค่อยๆเปิดใจ รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารอารมณ์ และด้วยวิธีการบรรยายแบบกึ่งทอล์คโชว์ ผสมผสานไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม คุณจะได้ฝึกฝนการควบคุมตนเอง และตอบสนองอย่างเหมาะสม การทำงานราบรื่นขึ้น ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ด้วยการบริหารจัดการอารมณ์ตนเอง

New

วิทยากรอารมณ์ดี ผู้มากด้วยประสบการณ์จากการใช้เครื่องมือ และการแก้ไขปัญหาจริง จะมาช่วยให้คุณเข้าใจวิธีคิดในการวิเคราะห์ปัญหาแบบไม่เครียด คุณจะได้ฝึกใช้เครื่องมือที่สำคัญ ลองวิเคราะห์ปัญหารูปแบบต่าง ๆ และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อการนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

New

พบกับกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ภายใต้บรรยากาศแบบสนุกสนาน เป็นกันเอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้บทเรียนสำคัญได้จากภายในตัวเอง จนกลั่นออกมาเป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสร้างการยอมรับในความรู้ใหม่ๆ และสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้

New

หลักสูตรเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดทางการตลาดสำหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจความสำคัญ และสามารถมีส่วนร่วมในความสำเร็จของการตลาดได้อย่างมีพลัง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com