3 กุญแจใจ ในการให้ Feedback ทีมงาน

ด้วยพลังงานที่ล้นเหลือของวิทยากร ช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ตื่นเต้นและตื่นตัวตลอดเวลา นำการฝึกฝน ลงมือปฏิบัติได้อย่างเป็นขั้นตอน นำไปใช้ได้จริง

Share

หมวดหมู่ : Lead Team

Share

รายละเอียดสินค้า

คุณมีอาการมืดแปดด้านเมื่อต้อง อธิบายเป้าหมายของหน่วยงานให้ทีมงานเข้าใจและยอมรับหรือไม่ มีอาการอึดอัดเมื่อต้องติดตามงานและให้ผลสะท้อนกลับเพื่อการหาแนวทางในการปรับปรุงงานหรือไม่  ถ้าใช่หลักสูตรนี้ช่วยคุณได้

คุณจะได้

1.     ฝึกฝนวิธีการสื่อสารเป้าหมายสู่ทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

2.     เรียนรู้แนวทางการให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานได้

3.     สามารถเลือกเครื่องมือในการติดตามงานและการโค้ชเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงไปสู่เป้าหมายได้

ด้วยกิจกรรมและ Workshop ให้คุณได้ ฝึกฝนทักษะการสื่อสารเพื่อการประสานงานและการทำงานร่วมกันเป็นทีมขั้นตอนในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้นำไปสู่เป้าหมายได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: การสื่อสารเป้าหมายสู่ทีมงาน

 • ประเภทของการสื่อสาร
 • วงจรการสื่อสาร
 • ความสำคัญของการพูด และการสื่อสาร

ส่วนที่ 2: 3 กุญแจใจของการสร้างการสนทนาที่ดี

 • รักษาและเพิ่มพูนเกียรติ
 • รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
 • สร้างการมีส่วนร่วม
 • การใช้คำถามปลายเปิด

ส่วนที่ 3: ขั้นตอนในการให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาทีมงาน
 • 5 ขั้นตอนการสนทนา: กรณีทำงานได้ตามเป้าหมาย
 • 5 ขั้นตอนการสนทนา: กรณีทำงานไม่ได้ตามเป้าหมาย


รูปแบบการสอน

 • บรรยาย
 • Workshop
  • ฝึกปฏิบัติการพูดด้วยกุญแจใจ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกคนที่ทำงานเก่ง มีความตั้งใจดี แต่ไม่สามารถสื่อสาร หรือ สร้างความร่วมมือจากทีมงานในการทำภารกิจร่วมกันให้สำเร็จได้

 

วิทยากรผู้สอน

 

อาจารย์จอมพล จีบภิญโญ

 

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

ด้วยบุคลิกภาพที่เด็ดขาด ชัดเจนของวิทยากร ช่วยให้ผู้เรียนแยกแยะได้ว่าที่ทีมงานทำงานไม่ได้เป็นเพราะ ขาดความรู้ ขาดทักษะ หรือมีพฤติกรรมในการทำงานไม่เหมาะสม รวมถึงฝึกฝนการเขียนแผนการสอนที่จะช่วยให้ทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย

New

ด้วยความเป็นกันเองของวิทยากร ที่มาพร้อมความนอบน้อมและจริงใจ ช่วยให้ผู้เรียนเปิดใจ ค่อยๆปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนการมอบหมายงาน และด้วยบรรยากาศการเรียนรู้ที่ผ่อน

New

วิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์ มาพร้อมกับเรื่องเล่าอันทรงพลัง จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจหลักคิดของภาวะผู้นำในแต่ละแบบ ตระหนักถึงปัจจัยแห่งการเป็นผู้นำ และด้วยบุคลิกภาพที่สุขุม นุ่มลึก จะช่วยให้การผู้เรียนดึงศักยภาพของตัวเองมานำทีมงานด้วยความมั่นใจ

New

ตั้งเป้าหมายให้ SMART วางแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และทำได้จริง

สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com