Mentoring Steps & Skills

คุณสมบัติสินค้า:

เรียนรู้หลักการเป็นพี่เลี้ยงที่สามารถดูแลจิตใจ ความรู้สึก และ พัฒนาทีมงานให้รู้สึกได้ถึงคุณค่าที่ตนมีต่อองค์กร และมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับทีมและองค์กรได้

Share

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นนเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทของการเป็นพี่เลี้ยง สนับสนุนให้ตระหนักถึงหัวใจสำคัญของเป้าหมายในการพัฒนาทั้งความสัมพันธ์ ความสามารถใน การปฏิบัติงาน และผลการทำงาน รวมถึงพัฒนาทักษะสำคัญในการเป็นพี่เลี้ยง ตั้งแต่ ทักษะการถามและรับฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ ทักษะการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนคู่คิด เพื่อการโน้มน้าวและให้กำลังใจทีมงาน

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทั้งความสัมพันธ์ความสามารถในการปฏิบัติงาน และผลการทำงาน ที่ส่งผลต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร

2. เข้าใจในบทบาท และกระบวนการสำคัญของการเป็นพี่เลี้ยง

3. ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการถาม การฟัง การให้คำปรึกษา และการให้ Feedback & Feedforward ในการเป็นพี่เลี้ยงได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา

ส่วนที่ 1: ความสำคัญของ “พี่เลี้ยง” ในองค์กร

 • ทำไมองค์กรต้องสร้างระบบ “พี่เลี้ยง” (ความสำคัญและคุณค่า)
 • เชื่อมโยงความคาดหวังระหว่างกันของผู้บริหาร และ ทีมงาน
 • ความตั้งใจของผู้บริหารกับความจริงที่เกิดขึ้น
 • ธรรมชาติ 6 ประการของมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง

 

ส่วนที่ 2: บทบาทของพี่เลี้ยง ที่มีต่อการสนับสนุนองค์กร

 • 3 กฎทองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแบบ Twist
 • ระบบพี่เลี้ยงมีกระบวนการพื้นฐานอย่างไร เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก
 • กระบวนการคิดแบบพี่เลี้ยงยุคใหม่ Twist

 

ส่วนที่ 3: ทักษะที่จำเป็นสำหรับพี่เลี้ยง

 • ทักษะการถาม และฟังอย่างเข้าอกเข้าใจ
  o การให้กำลังใจ
  o การโน้มนำจิตใจ
 • การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • การแนะนำและให้ความคิดเห็น
 • การให้ Feedback and Feedforward ด้วยเทคนิค SPEC


Workshop

 • Workshop 1: “พี่เลี้ยง” ในมุมมองของคุณ
 • Workshop 2: ธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลง
 • Workshop 3: ฝึกทักษะการถาม และรับฟัง
  อย่างเข้าอกเข้าใจ
 • Workshop 4: เสริมสร้างการพัฒนาด้วย
  เทคนิค SPEC
 • Workshop 5: ฝึกรับมือกับทีมงานใน
  สถานการณ์ต่าง ๆ (Role Play)


หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ
 • ผู้บริหารทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์นพพล นพรัตน์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้