Daily Productivity Improvement in Your Organization

คุณสมบัติสินค้า:

เรียนรู้หลักการสำคัญในการวิเคราะห์การทำงาน ฝึกทักษะการตั้งเป้าหมาย ค้นหาปัญหาและสาเหตุ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และนำไปสู่การส่งมอบสินค้าและบริการที่ยอดเยี่ยมสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้

Share

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นด้วยหลักการค้นหาโอกาสในการพัฒนา แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และรักษามาตรฐานไว้ให้ดีเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความจำเป็นในการทำงานอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของตัวเอง

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน ให้สร้างผลงานที่ดียิ่งขึ้น

2. เข้าใจวิธีการค้นหาโอกาสในการพัฒนา การนำเสนอแนวทางปรับปรุงและหลักการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

3. พัฒนาทักษะการค้นหาปัญหาในงาน การค้นหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนา การค้นหาและนำเสนอแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: หัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืน

 • ความหมายและความสำคัญของการเพิ่มผลผลิตและสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ปัญหาและความท้าทายของการทำงานในปัจจุบัน
 • ความสำคัญของการปรับตัวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

 

ส่วนที่ 2: จุดเริ่มต้นของการพัฒนา

 • ทุกคนมีส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรได้อย่างไร ?
 • เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  o เป้าหมาย (3S)
  o ทัศนคติสำคัญในการพัฒนา
 • การวิเคราะห์การไหลของการทำงาน (Value Chain) และความสูญเปล่า (Wastes)
 • 5 หลักการ เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Everyone, Every day, Everywhere)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) กับการเพิ่มผลผลิตในงาน

 

ส่วนที่ 3: การปรับปรุงอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 • การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (Decision Making)
 • เทคนิคสำคัญในการแก้ไขปัญหา (Problem Solving) ให้ผลงานดีขึ้น
 • การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
 • การทำงานเป็นทีมเพื่อการแก้ไขปัญหาและสร้างผลงานร่วมกัน (Win-Win)

Workshop 

 • Workshop 1: การค้นหาปัญหาในงานเพื่อการปรับปรุงการทำงาน
 • Workshop 2: การค้นหาสาเหตุและโอกาสในการพัฒนาผลการทำงานให้ดีขึ้น
 • Workshop 3: การค้นหาแนวทางการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ
 • Workshop 4: การนำเสนอแนวทางเพื่อการปรับปรุงงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ Workshop
 • มีแบบทดสอบ (Pre – Post Test) ให้ตอบผ่าน Online ก่อนวันอบรมอย่างน้อย 5 วัน
 • Pre-Work: เขียนการทำงานของตัวเองส่งในวันอบรม เพื่อประกอบการเรียน
 • Follow Up : นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานของตัวเอง (Short Term Win) และติดตามผลภายใน 1 เดือน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกฝ่าย / ระดับ
 • หัวหน้างานระดับต้น

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์ธวัชชัย บัววัฒน์

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้