The Professional Leadership

คุณสมบัติสินค้า:

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำมืออาชีพเพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Share

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทในการบริหารงานและทีมงานของหัวหน้างาน ที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร พร้อมพัฒนาทักษะสำคัญให้การเข้าใจตน เข้าใจคน จัดการงาน และบริหารทีมได้

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการบริหารงาน คน และตนเอง

2. มีความรู้ ความเข้าใจในมุมมอง อุปสรรค และข้อควรระวังในการบริหารงาน และคน

3. สามารถวางแผนการทำงาน การวิเคราะห์ทีมงาน สื่อสารในการบริหารผลงาน และให้คุณให้โทษทีมงานได้อย่างเหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ภาวะผู้นำที่ CEO อยากเห็น และลูกน้องอยากได้

 • หัวหน้าในมุมมองของผู้บริหาร - ลูกน้อง
 • ภาวะผู้นำ 5 ระดับ
 • หัวหน้างาน 4 มิติ (เก่งงาน / เก่งคน / เก่งตน / เก่งบริหารทีม

 

ส่วนที่ 2: การบริหารทีมในยุค New Normal (เก่งบริหารทีม)

 • การสร้างบรรยากาศการทำงานเป็นทีมในยุค New Normal
 • บริหารทีมแบบน้ำครึ่งแก้ว
 • บริหารทีมแบบเข้าไปนั่งในใจ
 • บริหารทีมด้วยความเสียสละและรับผิดชอบ

 

ส่วนที่ 3: จุดเริ่มต้นของการพัฒนา คือ ตัวเราเอง (เก่งตน)

 • CIA Model
 • ภูเขาน้ำแข็งกับการพัฒนาคน-พัฒนาตน (Self-Awareness)

 

ส่วนที่ 4: การสื่อสาร เพื่อพัฒนาคนให้ได้ผล (เก่งคน)

 • เข้าใจธรรมชาติคนทำงาน 4 สไตล์ (DISC)
 • การสื่อสารที่เหมาะกับแต่ละสไตล์
 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • การให้คุณ & โทษ

 

ส่วนที่ 5: การบริหารงานให้ได้เป้าหมาย (เก่งงาน)

 • การวางแผนงานและการบริหารเวลา (Planning & Time Management Skills)
 • การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
 • การสอนงาน มอบหมายงาน และการติดตามงาน
 • การประเมินผลงานและการ Feedback อย่างสร้างสรรค

 

 Workshop 

 • Workshop 1 : แลกเปลี่ยนมุมมอง
 • Workshop 2 : วิเคราะห์ Case การบริหารทีมงาน
 • Workshop 3 : วิเคราะห์Case การบริหารตน(DISC)
 • Workshop 4 : วิเคราะห์Case การให้คุณให้โทษ
 • Workshop 5 : วิเคราะห์Case การบริหารงาน

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย แบบประเมิน กิจกรรมกลุ่ม Role Play และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน

 

วิทยากรผู้สอน

อาจารย์กิตติ องอาจเชาว์เลิศ

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้