Smart Supervisor

คุณสมบัติสินค้า:

การพัฒนาหัวหน้างานให้มีความเข้าใจต่อมุมมองทางการบริหารงานและธุรกิจ มีทักษะในการบริหารและควบคุมการทำงานให้ได้ตามมาตรฐาน และสามารถเสนอแนวทางพัฒนากระบวนการทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

Share

เรียนรู้มุมมองในการบริหารทีมงานให้ตอบสนองความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องในมิติต่าง ๆ ตั้งแต่ ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า ฯลฯรวมถึงสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่หัวหน้างานควรทำในการบริหารทีมงานให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย และพัฒนาทักษะในการวางแผนการทำงาน การมอบหมาย ติดตามงาน การให้ Feedback และสอนงานเพื่อพัฒนาทีมงานให้ส่งมอบผลงานได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่หัวหน้างาน ในการบริหารงานและทีมงานให้ส่งมอบผลลัพธ์ได้ตามความคาดหวังขององค์กร ลูกค้า และธุรกิจ

2. เข้าใจบทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ในการบริหารการทำงานของทีมตามหลักการ PDCA ให้พัฒนาและสร้างผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพได้

3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น เสนอแนวทางพัฒนา และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า / ผู้เกี่ยวข้องได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

 เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: : ภาวะผู้นำทีมงานประสิทธิภาพสูง (Leadership in High Performance Team)

 • การเปลี่ยนแปลงที่กระทบกับการบริหารจัดการทีมงานในปัจจุบัน
 • หัวหน้างานยุคใหม่กับการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง
 • บทบาทของหัวหน้างานยุคใหม่ ที่ตอบสนองความคาดหวังขององค์กร ธุรกิจ และลูกค้า
 • ทัศนคติและบุคลิกภาพของผู้นำ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ (Mindset)
  o กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ เพื่อบริหารงานให้ได้ผล
  o เปิดใจ และเข้าใจคน เพื่อบริหารคนให้ได้ใจ
 • ทักษะสำคัญในการบริหารจัดการทีมงาน (Skillset)
 • เครื่องมือขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของทีมงาน (Tools Set)

 

ส่วนที่ 2: หลักการบริหารงานแบบ PDCA

 • วงจรการทำงานแบบ PDCA เพื่อปรับตัวให้ทันตามรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนไป
 • เป้าหมาย และประโยชน์ของ PDCA

     

ส่วนที่ 3: เทคนิคการวางแผน มอบหมาย และติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • วางแผนงานอย่างไรให้บรรลุเป้าหมาย
 • ศิลปะการมอบหมายและติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การวิเคราะห์ทีมงานแต่ละสไตล์
 • การให้ Feedback เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพัฒนาผลการปฏิบัติงานให้กับทีมงาน

 

ส่วนที่ 4: การวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจเพื่อพัฒนาผลการทำงาน สำหรับหัวหน้างาน

 • กระบวนการแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย DMAIC
  o Define: ระบุปัญหาจากมุมมองต่าง ๆ กระบวนการ / ลูกค้า / ผู้เกี่ยวข้อง
  o Measure: ประเมินระดับความรุนแรงของปัญหา
  o Analyze: วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
  o Improve: เสนอแนวทางพัฒนา และตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติ
  o Control: ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานใหม่
 • การสอนงานแบบ OJT

 

ส่วนที่ 5: เทคนิคการบริหารทีมงานต่างวัยต่างวัย

 • ปรากฎการณ์ความแตกต่างและความหลากหลายในที่ทำงาน
 • รู้จักคนสี่รุ่นในองค์กรและเทคนิคการรับมือคนแต่ละรุ่นในทุกสถานการณ์
  o เปิดใจ Generation Z
  o รู้จัก Generation Y
  o เผยใจ Generation X
  o เข้าใจ Baby Boomer
 • เทคนิคการสร้างแรงจูงใจทีมงานต่างวัย
 • กุญแจสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจทีมงานในสถานการณ์ต่างๆ

 

Workshop 

 • Workshop 1 : การมอบหมายและติดตามงานในสถานการณ์ต่างๆ
 • Workshop 2 : การวิเคราะห์ปัญหา เพื่อการตัดสินใจ
 • Workshop 3 :  ฝึกการสอนงานแบบ OJT 
 • Workshop 4 : ปฏิบัติการจูงใจทีมงานใน
  สถานการณ์ต่างๆ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 12 ชั่วโมง
 • Virtual Training ผ่าน Application เช่น Zoom, Microsoft Teams
 • บรรยาย / กิจกรรม / Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • หัวหน้างานที่เติบโตจากความสามารถในการปฏิบัติงานเก่ง แต่ไม่กล้าตัดสินใจ
 • ผู้ที่กำลังจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน
 • หัวหน้างานที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารความสัมพันธ์และสร้างการยอมรับจาก
  คนในทีม

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้