Manager Skills for First Time Manager

คุณสมบัติสินค้า:

การจะบริหารและดูแลการดำเนินการของหน่วยงานให้ประสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายนั้น ผู้บริหารทุกระดับขององค์กรจะต้องเข้าใจและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนทีมงานในการสร้างผลลัพธ์ที่ดีขึ้นได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรต้องการ

Share

    Manager Skills for First Time Manager  จะช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะผู้จัดการ พร้อมติดตั้งทักษะในการบริหารงานด้วยการกำหนดเป้าหมายการวางแผนการทำงาน การวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจแก้ไขปัญหา และทักษะการบริหารคนด้วยการมอบหมายและพัฒนาทีมงาน

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความรับผิดชอบ และบทบาทหน้าที่ของผู้จัดการ

2. พัฒนาทักษะการกำหนดเป้าหมาย การวางแผนงาน และการวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจในการทำงาน

3. พัฒนาทักษะในการบริหารคนให้สร้างความร่วมมือและพัฒนาผลงานของหน่วยงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: กระบวนการคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค Digital

 • Disruptive Era and Effect to New Manager
 • องค์กรคาดหวังอะไรจาก New Manager
 • ผู้จัดการในฐานะของผู้นำ

 

ส่วนที่ 2: UPDEKs บทบาทของผู้จัดการที่แตกต่างจากเดิม

 • Underline: การทำความเข้าใจกับเป้าหมายและนโยบาย
 • Planning: การวางแผนตนเองและทีมงาน
 • Delegate: การมอบหมายและกระจายงานต่อทีมงาน
 • Educate: การพัฒนาความสามารถของตนเองและทีมงาน
 • Keep following: การติดตาม ประเมินผล ให้Feedback
 • Solve the problem: การแก้ไขปัญหาและสถานการณ์
 • บุคลิกภาพ และการวางตนให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่

     

ส่วนที่ 3: : เป้าหมาย และการวางแผน

 • เป้าหมายและแรงบันดาลใจของการทำงาน
 • ลักษณะของเป้าหมายที่ดี SMART Goal
 • ประยุกต์ใช้ SMART กับการทำงานของตนเองและทีม
 • การวางแผนทำงานและสร้างการมีส่วนร่วมของทีม

 

ส่วนที่ 4: ทักษะการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ

 • วิธีการและเครื่องมือวิเคราะห์หาต้นเหตุของปัญหา (RCA)
 • กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา
 • เทคนิคสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา


ส่วนที่ 5: แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

 • องค์กรสมัยใหม่ต้องการทีมงานแบบไหน
 • คัดสรร และสัมภาษณ์ทีมงานใหม่
 • ผู้จัดการคิดตัดสินใจอย่างไรเพื่อเลือกทีมงาน
 • ศักยภาพ ทัศนคติ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ


ส่วนที่ 6: การมอบหมายงาน และพัฒนาทีมงาน

 • เทคนิคการตัดสินใจและมอบหมายงาน ถูกงาน ถูกคน ได้ผลตามที่ต้องการ
 • 4 รูปแบบการพัฒนาทีมงานตามลักษณะและสถานการณ์
 • การจัดลำดับความสำคัญ และบริหารเวลา


ส่วนที่ 7: การสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ ลดความขัดแย้ง

 • ปัญหาที่ผู้จัดการมักเผชิญในการสื่อสารกับทีมงาน
 • 6 ขั้นตอนสำคัญสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ
 • สิ่งที่ควรทำ และไม่ควรทำในการสื่อสาร (Do &Don’t)


ส่วนที่ 8: การติดตาม ประเมินผลและให้ Feedback

 • ทำไมต้องให้ความสำคัญกับการประเมินผล
 • รางวัลและสิ่งจูงใจ
 • การให้ข้อมูลสะท้อนกลับอย่างสร้างสรรค์
 • เทคนิค SPEC เพื่อสร้างการตระหนักรู้ในผลการทำงาน


Workshop 

 • Workshop 1 : จุดเปลี่ยนจากผู้ตามสู่การเป็นผู้นำ
 • Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจจากกรณีศึกษา
 • Workshop 3 : 4 รูปแบบการพัฒนาทีมงานตามลักษณะและสถานการณ์
 • Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติเทคนิคการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารจัดการ
 • Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติการให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops
 • กระตุ้นสร้างการมีส่วนร่วมด้วย 3Co (Coaching, Counseling และ Consulting)

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกระดับ
 • หัวหน้างานทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน


อาจารย์นพพล  นพรัตน์
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้