เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้ FEEDBACK ทีมงาน

คุณสมบัติสินค้า:

การเรียนรู้หลักการและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการผลงาน ตลอดจนการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีมงานจึงมีความสำคัญยิ่ง เนื่องจากความรู้และทักษะเหล่านี้จะส่งผลให้การบริหารจัดการผลงานของทีมงานบรรลุผลสำเร็จ และนำไปสู่ผลงานที่ดีเลิศขององค์กรต่อไป

Share

    หลักสูตร “เทคนิคการสื่อสารเพื่อให้ Feedback ทีมงาน” ได้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานของทีมงานให้แก่ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้างาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้หลักการและเทคนิคการสื่อสารและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแก่ทีมงาน ส่งเสริมให้มีการพูดคุยและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน รวมทั้งระบุและประเมินทักษะ ความรู้ ความสามารถที่สำคัญต่องานที่รับผิดชอบทั้งในปัจจุบันและในอนาคตให้สำเร็จลุล่วง

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสื่อสารเพื่อบริหารผลงานสมัยใหม่ และการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลการปฏิบัติงานของตนเองและทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีทักษะการบริหารผลงานและการให้ feedback ผลการปฏิบัติงานตลอดจนการสอนงานและปรับปรุงผลงานระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน

3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารผลงานและการให้ Feedback เพื่อปรับปรุงผลงานไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: การสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน

 • กระบวนการสื่อสารประสิทธิภาพสูงสำหรับผู้นำยุคใหม่
 • เทคนิคการสื่อสารเชิงบวกเพื่อสร้างแรงจูงใจและแรงขับเคลื่อนในการทำงาน
 • เทคนิคการสื่อสารและสนทนากับทีมงานเพื่อบริหารงาน จูงใจ และพัฒนาทีมงานในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

ส่วนที่ 2: เทคนิคการให้ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี

 • กระบวนการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานเชิงบวก เพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี ด้วยเทคนิค GEAR Model

     

ส่วนที่ 3: : เทคนิคการให้ Feedback เชิงลบเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง

 • กระบวนการให้ Feedback ผลการปฏิบัติงานเชิงลบ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวัง ด้วยเทคนิค GEAR UP Model

 

ส่วนที่ 4: เทคนิคการให้ Feedback เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานแบบมีโครงสร้าง (Constructive Feedback)

 • กระบวนการประเมินผลงานประจำปี (การปฏิบัติตนก่อน ระหว่าง และหลังการประเมินผลการปฏิบัติงาน)
 • หลักการและกระบวนการให้ Feedback เพื่อแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีแบบมีโครงสร้าง (Constructive Feedback)


Workshop 

 • Workshop 1 : ให้ Feedback เชิงบวกเพื่อรักษาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีด้วย GEAR Model
 • Workshop 2: ให้ Feedback เชิงลบเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังด้วย GEAR UP Model
 • Workshop 3 : ให้ Feedback แจ้งผลการประเมินผลงานแบบมีโครงสร้าง

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้