Basic Manager

คุณสมบัติสินค้า:

ผู้นำที่ดีจึงจะต้องสามารถบริหารความสัมพันธ์ด้วยทักษะการสื่อสารจูงใจที่ดีและสามารถบริหารผลงานด้วยทักษะการคิดวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำพาทีมงานให้พร้อมก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จร่วมกันได้ ส่งผลให้เป็นคนที่ได้ครองทั้งใจคน และผลของงาน

Share

    "Basic Manager" ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความสำคัญของภาวะผู้นำ และหลักการสื่อสารที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้นำที่ดีรวมถึงหลักการจูงใจทีมงานและสามารถวิเคราะห์ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบ ผ่านการเรียนรู้ในบรรยากาศของการแข่งขัน และท้าทาย ช่วยให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะมีส่วนร่วมของผู้เข้าอบรมได้และฝึกปฏิบัติ (Role Play)ร่วมกับวิทยากร เพื่อฝึกประยุกต์ใช้วิธีรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายได้อย่างสมจริง

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารในฐานะผู้นำที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผลงานตามเป้าหมาย

2. มีความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานและคนของผู้นำในองค์กร และหลักการสื่อสาร การจูงใจ และการแก้ปัญหาและตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาทักษะการสื่อสารจูงใจ การวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจในฐานะผู้นำในองค์กร

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1 : หลักการของผู้นำ (Good the enemy of great)

 • เก่งคน (Disciplined People)
 • เก่งงาน (Disciplined Action)
 • เก่งคิด (Disciplined Thought)

 

ส่วนที่ 2 : หลักวาทศิลป์ ประกอบวิธีปฏิบัติของผู้นำ

 • ทำไมการพูดจึงสำคัญ
 • การใช้วาทศิลป์ด้วยกุญแจใจแห่งการพูด 4 ดอก (4 K)
  o K1: รักษาและเพิ่มพูนเกียรติ
  o K2: รับฟังและตอบสนองอย่างเข้าใจ
  o K3: สร้างการมีส่วนร่วม
  o K4: เหตุผลและข้อมูล

     

ส่วนที่ 3 : หลักการสร้างแรงจูงใจ

 • เทคนิคการสนับสนุนด้วยรางวัล และแรงจูงใจ
 • ทฤษฎีแรงจูงใจของ B.F.Skinner

 

ส่วนที่ 4 : เรียนรู้เรื่องการคิดวิเคราะห์

 • นิยามของปัญหาโดย Oxford Language
 • เครื่องมือวิเคราะห์ความสำคัญของปัญหา

 

ส่วนที่ 5: การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ

 • นิยามของการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
 • ขั้นตอนการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
  o สรุปข้อมูล : 5W1H
  o หาสาเหตุ
  o วางแผนแก้ปัญหา
 • เครื่องมือ Why Why Analysis
 • เครื่องมือ SCAMPER เพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่
 • วางแผนปัญหาด้วย Scrum

 

ส่วนที่ 6: การตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

 • นิยามของการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
 • ขั้นตอนการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ
  o ระบุผลประโยชน์ที่ต้องการ
  o ระบุทางเลือกที่เป็นไปได้
  o ประเมินทางเลือก

 รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 2 วัน (12 ชั่วโมง)
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • บุคลากรทุกฝ่าย / ระดับ
 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้