Service Mind Delivery

คุณสมบัติสินค้า:

ทัศนคติเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของคนหรือผลงานขององค์กรเพราะหากบุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกแล้ว ย่อมเป็นแรงจูงใจที่ดีในการพัฒนาตนเองได้ง่ายขึ้น

Share

    หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อพัฒนา Service Mind ให้บุคลากรด้วยการพัฒนา EQ และทัศนคติเชิงบวก พร้อมแนะแนวทางการให้บริการที่น่าประทับใจเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างยั่งยืน ผ่านการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning ให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้แนวทางการให้บริการที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของการมี Service Mind ผ่านการเรียนรู้ด้วยหัวใจ

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของทัศนคติเชิงบวกที่ส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ

2. ทราบแนวทางการปรับความคิดของตัวเองให้เป็นเชิงบวกได้

3. เข้าใจแนวทางการสร้างบริการที่ดีจากการบริหารความสัมพันธ์ และการแสดงออกที่เหมาะสม

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ความหมายของ Service Mind

 • Service Mind คืออะไร
 • Service Mind สำคัญอย่างไร
 • ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้ลูกค้าประทับใจ
 • ปัจจัยสู่ความสำเร็จในงานบริการที่เป็นเลิศ
 • เรียนรู้แนวคิดในการมีservice mind และการเป็นมืออาชีพในงานบริการ

 

ส่วนที่ 2: บุคลิกภาพในการบริการ

 • บุคลิกภาพในงานบริการที่เหมาะสมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตนเองและองค์กร

     

ส่วนที่ 3: การพัฒนา EQ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก

 •  เรียนรู้พฤติกรรมการรับรู้ของแต่ละบุคคล
 • ความสามารถทางความคิดที่เป็นบวก การพัฒนาอารมณ์ให้ดี และช่วยเสริมศักยภาพงานบริการที่เป็นเลิศ
 • การทำชีวิตให้คิดบวก


ส่วนที่ 4: ธรรมชาติของตัวเราเอง ธรรมชาติของงานบริการ กับ ธรรมชาติของลูกค้า

 • เรียนรู้ธรรมชาติของแต่ละบุคคล รู้เขารู้เรา
 • ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า
 • การสื่อสารเพื่อสร้างความประทับใจให้ลูกค้าแต่ละแบบ


ส่วนที่ 5: มารยาทการให้บริการ

 • มาตรฐานการให้บริการขององค์กร (ถ้ามี)
 • มารยาทที่ควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติ ต่อลูกค้า (Dos & Don’ts)
 • การควบคุมอารมณ์และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับทุกคน
 • ศิลปะการปฏิเสธอย่างถนอมน้ำใจลูกค้า

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้