Design Thinking Process

คุณสมบัติสินค้า:

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วอย่างไม่หยุดยั้ง การปรับตัวอย่างรวดเร็วอย่างสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญมากต่อความสำเร็จขององค์กร องค์กรที่สามารถหาความคิดสร้างสรรค์ได้มากและนำไปต่อยอดได้ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างสูงในตลาด

Share

    หลักสูตร Design Thinking Process ได้ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบ Design Thinking ให้เป็นมากกว่าการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ พร้อมฝึกกระบวนการ Design Thinking 5 ขั้นตอนที่เน้นการออกแบบออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการจากมุมมองของผู้ใช้จริง (End-User Oriented) แต่ยังส่งเสริมการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์จากเพื่อนร่วมทีมได้เพื่อให้ได้ความคิดที่ดี และเป็นไปได้จริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Workshop) Design Thinking จาก Case จริงขององค์กรผสมผสานกับหลักการ Visual Thinking และตัวอย่างประสบการณ์จริงจากในวงการธุรกิจประเภทเดียวกับองค์กร

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกแบบสินค้า บริการ และกระบวนการทำงานต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ต่อยอด และเป็นระบบ

2. เข้าใจกระบวนการคิดแบบ Design Thinking และวิธีการขยาย – เสนอความคิดสร้างสรรค์ด้วยเครื่องมือ Visual Thinking

3. สามารถวิเคราะห์และทำความเข้าใจลูกค้า และออกแบบผลิตภัณฑ์บริการ หรือกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: What and Why Design Thinking, Innovation and Creativity

 • นิยาม และความสำคัญของ Design Thinking
 • ความสัมพันธ์ของ Design Thinking การสร้างสรรค์นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์

 

ส่วนที่ 2: Visual Thinking

 • Visual Thinking คืออะไร
 • การสื่อสาร และการหาความคิดสร้างสรรค์อย่างง่ายๆ
 • การใช้ Visual Thinking ในกระบวนการ Design Thinking

 

ส่วนที่ 3: Design Thinking

 • การเข้าถึงใจของลูกค้าด้วย Value Proposition
 • กระบวนการออกแบบสินค้า บริการ และระบบต่าง ๆ
  o Empathize
  o Define (Problem)
  o Ideate
  o Prototype
  o Test

 

ส่วนที่ 4: Mindset and Barriers for Innovation and Creativity

 • ลักษณะ เทคนิค และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการหาไอเดียสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 • เทคนิคการฝึกฝน และการประยุกต์ใช้ในการทำงาน

Workshop 

 • Workshop 1 : Visual Thinking
 • Workshop 2 : Customer Personal
 • Workshop 3 : Design Thinking Workshop

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย 30% และกิจกรรม Workshops 70%

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกหน่วยงาน
 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ
 • ผู้บริหารทุกระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้