Effective Project Management in Financial & Time Management

คุณสมบัติสินค้า:

ท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบัน ทําให้ทุกคนต้องร่วมกันพยายามพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อสินค้า / ผู้รับบริการให้ได้มากขึ้น ดีขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้สอดรับและสนับสนุนกับการเติบโตที่ต้องการ ไม่ว่าจะผ่านการดําเนินการของแต่ละหน่วยงาน ไปจนกระทั่งการทําโครงการเพื่อการพัฒนาในภาพรวมที่ใหญ่ขึ้น

Share

    ปัญหาที่หลายองค์กรมักพบ คือ ผู้บริหารโครงการไม่เข้าใจหลักการบริหารโครงการให้มีประสิทธิภาพ ทําให้ไม่สามารถควบคุมการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และโครงการไม่ประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวัง รวมถึงไม่สามารถควบคุมงบประมาณโครงการให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมได้

    หลักสูตรนี้จึงได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างความเข้าใจในความสําคัญ และหลักการบริหาร และวางแผนโครงการ การคํานวณหาจุดคุ้มทุนและการบริหารเวลา ผ่านการทํา Project Model Canvas พร้อมรับคําแนะนําจากวิทยากรเพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความเป็นไปได้มากขึ้น

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารและวางแผนโครงการให้มีประสิทธิภาพ

2. เข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ Project Model Canvas ในการบริหารโครงการ

3. สามารถนําเสนอโครงการ และวางแผนบริหารโครงการให้เห็นผลได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: เครื่องมือการวางแผนโครงการ (Project Model Canvas)

 • Purpose, Scope, Success Criteria, Outcome
 • Team, Stakeholders, Users
 • Resources, Constraints, Risks
 • Actions, Milestones

 

ส่วนที่ 2: การบริหารโครงการในมุมมองทางการเงิน

 • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโครงการที่วางไว้
 • เทคนิคคํานวณจุดคุ้มทุนoคํานวณหา 

 

ส่วนที่ 3: การบริหารโครงการในการบริหารเวลา

 • บริหารงาน แบบ Waterfall
 • บริหารงาน แบบ Agile


Workshop 

 • Workshop 1 : Present Project Model Canvas in Financial&Time Management
 • Workshop 2 : Appreciative Coaching

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • ชวนคุย ชวนคิด / Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกระดับ / หน่วยงาน
 • ผู้จัดการระดับต้น ทุกหน่วยงาน
 • บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลโครงการพิเศษขององค์กร

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้