Winning in Relationships with Negotiation

คุณสมบัติสินค้า:

การเจรจาต่อรอง คือ การที่คนตั้งแต่สองคนขึ้นไป มีความต้องการที่จะบรรลุความต้องการของตนเอง โดยการพยายามพูดโน้มน้าวเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งยอมรับเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ตนเองต้องการ ซึ่งอาจเป็นไปได้ที่จะได้หรือเสียผลลัพธ์ตามที่ตนต้องการ รวมถึงการรักษาหรือเสียความสัมพันธ์ระหว่างกันก็ได้ ดังนั้นการพูดเมื่อทําการเจรจาต่อรองนั้นจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง

Share

    หลักสูตร Winning in Relationships with Negotiation ให้ความสําคัญกับการส่งมอบเทคนิคการพูดตามหลักวาทศิลป์ (Rhetorical technique) เพื่อใช้ในการเจรจาต่อรอง เพื่อให้ได้ทั้งผลลัพธ์ที่ต้องการและสามารถรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ด้วย โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี และ ฝึกปฏิบัติการพูดจริง ผ่านกิจกรรม และ Workshop เพื่อให้ผู้เรียนได้ทั้งสาระควบคู่กับความสนุกจากการแข่งขันและความท้าทาย พร้อมฝึกทักษะและรับคําแนะนําเพื่อให้ง่ายต่อการนําไปปรับใช้ในบริบทของการทํางานได้

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสําคัญของการเลือกใช้คําพูดในการสื่อสารกับทีมงาน เพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าอย่างเข้าใจและให้เกียรติ

2. สามารถเลือกใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

3. สามารถเจรจาต่องรองกับทีมงานเพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้าให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันได้อย่างบัวไม่ช้ําน้ําไม่ขุ่น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: เข้าใจการต่อรอง

 • การเจรจาต่อรองนิยามโดย Ken Langdon
 • การเจรจาต่อรองนิยามโดย John F. Kennedy
 • องค์ประกอบของการเจรจาต่อรอง

 

ส่วนที่ 2: กลยุทธ์การต่อรอง

 • ทําความเข้าใจเรื่องความขัดแย้ง โดย Linda Putnam
 • กลยุทธ์การจัดการความขัดแย้ง5 ประเภทด้วย Thomas Killman Model
 • สิ่งที่ควรพิจารณาก่อนเลือกกลยุทธ์ต่อรอง
 • การเสนอผลประโยชน์อื่นทดแทน
 • 4P เพื่อการโน้มน้าว

ส่วนที่ 3: กุญแจใจแห่งการพูด 4 ดอกเพื่อการเจรจาต่อรอง

 • K1: รักษาและเพิ่มพูนเกียรติ
 • K2: รับฟัง และตอบสนองอย่างเข้าใจ
 • K3: สร้างการมีส่วนร่วม
 • K4: เหตุผลและข้อมูล
 • ขั้นตอนการพูดเพื่อเจรจา

Workshop 

 • Workshop 1 : การเจรจาต่อรองคืออะไร
 • Workshop 2 : ประเมินรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของคุณ
 • Workshop 3 : วางกลยุทธ์การต่อรองจากสถานการณ์จริง
 • Workshop 4: ฝึกเจรจาต่อรอง (จําลองสถานการณ์จริง)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • กระบวนการ Follow Up & Evaluation
 • บรรยาย และกิจกรรม Workshops

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานที่ต้องเจรจาต่อรองในการมอบหมาย และดูแลความสัมพันธ์ภายในทีม
 • ผู้ที่มีหน้าที่เจรจากับคู่ค้า และต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีควบคู่กับเป้าหมายที่ต้องการ
 • ผู้ที่ต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และขอความร่วมมือข้ามสายงาน

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้