Developing Growth Mindset

คุณสมบัติสินค้า:

ผู้บริหารที่ดีจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องมีกรอบความคิดของผู้นำที่เหมาะสมในการพัฒนาผลงานไปพร้อมกับพัฒนาความสัมพันธ์และศักยภาพของทีมงาน รวมถึงมีทักษะที่จะสร้างความเข้าใจอันดี เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และสร้างกำลังใจให้ทีมงานพร้อมเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ไปด้วยกันได้

Share

    หลักสูตร "Developing Growth Mindset" ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจแนวคิด ความหมาย และความสำคัญของกรอบความคิดรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) รวมถึงเทคนิคและเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างการคิดเชิงสร้างสรรค์ และเป็นระบบ เพื่อพัฒนากรอบความคิดดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้เข้าอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้กรอบความคิดแบบเติบโตกับการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการปฏิบัติงานร่วมกันในองค์กร นำไปสู่การมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมให้เกิดเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงต่อไป

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ที่
มีต่อความสำเร็จในการพัฒนาทีมงาน และผลงานของหน่วยงาน / องค์กร

2. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสร้างวิธีคิดที่จะช่วยนำพาทีมงานก้าวข้าม ความท้าทายต่าง ๆ ได้

3. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสร้างวิธีคิดที่จะช่วยนำพาทีมงานก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ ได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: การพัฒนาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

 • เทรนด์ และความท้าทายของธุรกิจในยุค Digital Disruption
 • ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงของโลกธุรกิจในยุคปัจจุบัน
 • วิธีคิดเพื่อการพัฒนา (Growth Mindset)


ส่วนที่ 2: อิทธิพลของกรอบความคิด (Mindset) ที่มีต่อกระบวนการทำงาน

 • ตระหนักรู้ และเข้าใจกรอบความคิดตนเอง
 • Growth Mindset VS Fixed Mindset
 • ข้อจำกัดของความคิดแบบตายตัว

     

ส่วนที่ 3: วิธีสร้าง Growth Mindset

 • การปรับมุมมองและการก้าวข้าม Comfort Zone
 • เทคนิคการหาสิ่งดี ๆ รอบตัว เพื่อหาพลังเชิงบวก
 • การทำความเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล (Empathy)
 • เครื่องมือในการเข้าใจคน เช่น DISC, Empathy Canvas


Workshop 

 • Workshop 1: ความแตกต่างของกรอบความคิด
 • Workshop 2: ฝึกสร้างพลังบวก 
 • Workshop 3: ฝึกวิเคราะห์ และทำความเข้าใจคนที่แตกต่างกัน (Empathy)

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย / Group Discussion / Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ
 • ผู้จัดการทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้