Creative Problem Solving & Decision Making

คุณสมบัติสินค้า:

คนเรามักจะแก้ไขและตัดสินใจโดยใช้ความรู้สึกมากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลจริงบนพื้นฐานของเหตุและผล "Creative Problem Solving & Decision Making" จะช่วยแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลและสาเหตุที่แท้จริงและการสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา เพื่อให้ได้วิธีการที่เหมาะสมที่สุด

Share

การเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการงาน การคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อการแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้บุคลากรของท่านสามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่องค์กรคาดหวัง ลดอัตราการเกิดซ้ำของปัญหา มีเวลาในการนำไปคิดวางแผนที่จะปรับปรุงพัฒนางาน ไม่ต้องมากังวลวุ่นวายอยู่กับปัญหารายวันที่มักเกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่รู้จบ

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. มีแนวคิดในการวิเคราะห์การทำงานได้อย่างเป็นระบบ

2. มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ

3. มีทักษะในการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อการวิเคราะห์ปัญหา และการตัดสินใจได้อย่างสมเหตุสมผล

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: ความคิดสร้างสรรค์ VS การคิดอย่างเป็นระบบ

 • กระบวนการคิดเพื่อการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (CPS : Creative Problem Solving)

 

ส่วนที่ 2: การระบุเป้าหมาย หรือประเด็นที่ต้องการพัฒนา

 • การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้วยหลักการ PIPE Model
 • การรับรู้ปัญหา โดยการฟังเสียงลูกค้า (VOC)
 • การระบุปัญหา โดยการพิจารณาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวัง กับสิ่งที่เป็นอยู่
 • การตั้งสมมติฐาน ด้วยหลัก AGO

     

ส่วนที่ 3: การหาทางออกเพื่อการแก้ปัญหา และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์

 • ปัญหาที่มักพบในการใช้ข้อบังคับการทำงานและกฎหมายแรงงาน
 • ขั้นตอนในการลงโทษลูกน้อง และการออกใบเตือน

 

ส่วนที่ 4: ตัวอย่างคดีที่เกิดขึ้นจริง และผลการตัดสินคดี

 • การสร้างทางเลือก ด้วยแนวคิดหมวก 6 ใบ (Six Thinking Hats)
 • การประเมินทางเลือก ด้วยเครื่องมือ Criteria Rating
 • การนำไปปฏิบัติ และควบคุมน


Workshop 

 • Workshop 1 : ออกแบบการพัฒนากระบวนการทำงาน หรือแก้ปัญหาผลิตภัณฑ์และบริการ

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • พนักงานทุกฝ่าย / ระดับ
 • หัวหน้างานทุกฝ่าย / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้