Engagement to Power Teamwork

คุณสมบัติสินค้า:

โลกของธุรกิจที่สภาพการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้องค์กรอยู่รอดและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จึงต้องให้ความสำคัญกับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการทำงาน ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรกล้าลงมือทำ และกล้าเสนอความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนความคิดสร้างสรรค์ รับฟังปัญหา และนำไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด

หมวดหมู่ : Adaptive Leadership

Share

    ผู้นำมีความท้าทายสำคัญมากมายที่ต้องเจอ ไม่เพียงแต่เรื่องที่ส่งผลถึงแรงกาย แต่เรื่องที่ส่งผลถึงแรงใจก็เป็นสิ่งสำคัญ ปัญหาที่มักพบคือ แรงต้านภายในองค์กร ซึ่งองค์กรใดที่ผู้นำสามารถสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกันได้นั้น จะส่งผลทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการสร้างความเชื่อใจ เชื่อมั่น ศรัทธา ไม่ใช่เรื่องง่าย

    หลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมตะหนักถึงการบริหารทีมงานด้วยความเท่าเทียม โปร่งใส ยุติธรรม และเสริมเทคนิคให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้ลูกน้องเสนอมุมมองความคิดเห็น ผ่านการทำ Workshop ฝึกฝนทักษะการฟังอย่างลึกซึ้งและการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับทีมงานของตนได้

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารทีมงานด้วยความเท่าเทียม โปร่งใส และยุติธรรม ที่ส่งผลต่อการให้ความร่วมมือ และความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมของทีมงาน

2. สามารถสร้างการมีส่วนร่วมในการเสนอมมุมอง และความคิดเห็นจากทีมงานได้

3. สามารถสร้างความร่วมมือจากทีมงานในการสนับสนุนให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: สร้างความเชื่อใจ และไว้วางใจ (Trust) จากทีมงาน

 • บทบาทของผู้นำในการสร้างความเชื่อใจ และไว้วางใจ (Trust) จากทีมงาน
 • อิทธิพลของ Trust ที่มีต่อการให้ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของทีมงาน
 • การสร้างความเชื่อใจ และไว้วางใจจากทีมงาน ด้วยการบริหารทีมงานอย่างโปร่งใส จริงใจ ยุติธรรม

 

ส่วนที่ 2: รู้เขา รู้เรา ธรรมชาติของคน 4 แบบ

 • ธรรมชาติของคนที่แตกต่างกัน (DISC)
 • จุดแข็ง – จุดอ่อน ของคนแต่ละแบบ

     

ส่วนที่ 3: การสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์

 • เทคนิคการสื่อสารเพื่อกระตุ้นการมีส่วนร่วม และการเสนอมุมมองความคิดเห็นจากทีมงาน 

 

ส่วนที่ 4: วิธีเปลี่ยนตัวเองเป็นพื้นที่ปลอดภัย พร้อมรับฟังความกังวลของทีมงาน

 • ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง
 • ทักษะการสะท้อนความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา และการแสดงความใส่ใจ

 

Workshop 

 • Workshop 1 : ประเมินบุคลิกลักษณะ DISC
 • Workshop 2 : คนต่างขั้ว
 • Workshop 3 : Moment of Truth

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการ

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้