Developing Empathy with Your Team

คุณสมบัติสินค้า:

การปลูกฝังและเสริมสร้างให้ทีมงานมีความเห็นอกเห็นใจกัน สร้างทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน ฝึกฝนการสื่อสารกันกับทีมงานด้วยความเข้าอกเข้าใจ รับฟังด้วยความตั้งใจและใส่ใจ จะส่งเสริมการทำงานและอุดรอยรั่วประเด็นปัญหา เป็นเคล็ดลับสำคัญที่ทำให้คนในองค์กรมีคุณภาพ และมีความสุข

หมวดหมู่ : Adaptive Leadership

Share

      ผู้นำยุคการเปลี่ยนแปลง สิ่งสำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก คือ อารมณ์และความรู้สึกของตัวผู้นำเอง เพราะเป็นสิ่งที่ควบคุม และรับมือยาก การที่ต้องรับมือความรู้สึกของตนเอง ในหลาย ๆ ครั้ง เราเองก็ไม่สามารถรู้เท่าทันความรู้สึกและอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและทันถ่วงที การรู้เท่าทันอารมณ์ตนเองนั้น มีเทคนิคในการบริหารอารมณ์ตนเองที่หลากหลาย เป็นสิ่งที่ผู้นำควรได้เรียนรู้และฝึกฝน และยิ่งไปกว่านั้น คือการที่จะต้องรับมือความรู้สึกและอารมณ์ของผู้อื่นและทีมงาน ซึ่งการที่คนเราจะเข้าใจผู้อื่นได้นั้นเป็นเรื่องยาก และจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกฝนอย่างหนักหน่วง

      หลักสูตรนี้ จึงถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ตระหนักถึงความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน ฝึกฝนซึ่งการสื่อสารด้วยหัวใจและการบริหารอารมณ์ตนเอง ไปจนถึงการรับมือกับอารมณ์ทีมงาน เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการรับฟังด้วยความใส่ใจ และการสื่อสารด้วยความเข้าอกเข้าใจ ที่มีต่อความเชื่อใจ และความศรัทธาจากทีมงาน

2. สามารถสื่อสารกับทีมงานด้วยความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจร่วมกันภายในทีมได้

3. สามารถบริหารอารมณ์ตนเอง และรับมือกับอารมณ์ทีมงานในการท างานร่วมกันให้ราบรื่นได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน

 • ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่ดี
 • องค์ประกอบ / ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์
 • Mindset และ ทักษะส าคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 

ส่วนที่ 2: การสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ

 • ทักษะการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจ(Empathic Communication)
 • ทักษะการรับฟังอย่างเปิดใจ ไม่ตัดสิน
 • ทักษะการสื่อสารอย่างสันติ
  o NVC
  o I-Message

     

ส่วนที่ 3: Emotional Control

 • ทักษะการรู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง
 • เทคนิควิธีบริหารอารมณ์ตนเอง
 • เทคนิคการรับมืออารมณ์ของคู่สนทนา / ทีมงาน


Workshop 

 • Workshop 1 : ค้นพบตัวเอง เข้าใจผู้อื่นด้วยวิธีสังเกต
 • Workshop 2 : บริหารอารมณ์ บริหารความสุข

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ 

 • หัวหน้างาน / ผู้จัดการ

 

วิทยากรผู้สอน

 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้