Root Cause Analysis & Systematic Problem Solving

คุณสมบัติสินค้า:

การวิเคราะห์ที่มาของปัญหาและหาเครื่องมือที่จะใช้ในการแก้ปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการกระบวนการการแก้ไขปัญหา และตัดสินใจในแต่ละสถานการณ์ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

Share

    หลักสูตรนี้ออกมามาเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ (Systems Thinking) ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์อย่างถ่องแท้ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดอย่างเป็นระบบ และสามารถตัดสินใจเลือกได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึง
ผลกระทบที่ตามมา

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของการเป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นกระบวนการ

2. เข้าใจกระบวนการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

3. พัฒนาและฝึกฝนทักษะการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเพื่อสืบค้นสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและการใช้เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: การวิเคราะห์ถึงที่มาปัญหา

 • การค้นหาสาเหตุของการเกิดปัญหา
 • วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 • ประเภทต่าง ๆ ของปัญหา
 • ทักษะการจัดลำดับความสำคัญในการจัดการกับปัญหา

 

ส่วนที่ 2: แนวคิดสำคัญในการเผชิญหน้ากับปัญหา

 • ทัศนคติในการเป็นนักแก้ปัญหา
 • พื้นฐานความคิดเชิงระบบในการแก้ปัญหา

     

ส่วนที่ 3: เครื่องมือในการแก้ปัญหา

 • การแก้ปัญหาด้วย Systems Analysis
 • การแก้ปัญหาด้วย Systems Design
 • หลักการพื้นฐานในการแก้ปัญหา 3G และ 2G

 

ส่วนที่ 4 : 5 ขั้นตอนในการแก้ปัญหา

 • Define (การระบุปัญหา)
 • Measure (การสำรวจสภาพปัจจุบัน)
 • Analyze (การวิเคราะห์ปัญหา)
 • Improve (การดำเนินการปรับปรุง)
 • Control (การควบคุม และจัดทำให้เป็นมาตรฐาน)

ส่วนที่ 5 : การตัดสินใจด้วย Criteria Rating

 

Workshop 

 • Workshop 1 : การระบุปัญหาจากมุมมองลูกค้า (VOC)
 • Workshop 2 : การเขียนแผนภาพกระบวนการด้วย SIPOC
 • Workshop 3 : การวิเคราะห์ปัญหาด้วย IS / IS-NOT
 • Workshop 4 : การวิเคราะห์ปัญหาด้วย Why-Why
 • Workshop 5 : การตัดสินใจด้วย Criteria Rating

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลารวม 1 วัน (6 ชั่วโมง)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานทุกหน่วยงาน
 • หัวหน้างานทุกหน่วยงาน / ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้