BUSINESS EXCELLENCE LEADER DEVELOPMENT

คุณสมบัติสินค้า:

ในยุค Disruptive องค์กรกำลังก้าวเข้าสู่ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งทุกๆ ธุรกิจต้องพร้อมที่ก้าวข้าม และมุ่งมั่นสู่การสร้างยั่งยืนทางธุรกิจ ซึ่งองค์กรที่ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในทุกระดับ จะนำไปสู่การสร้างหัวหน้างานและผู้จัดการ อันจะนำสู่การเกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้และพัฒนาที่เติบโตไปพร้อมกันทั้งด้านธุรกิจ,สายอาชีพและคุณภาพชีวิต

Share

      หลักสูตรนี้จึงได้ออกแบบขึ้นเพื่อการพัฒนาทักษะของหัวหน้างานและผู้จัดการ ให้เป็นผู้นำที่ดีในเชิงปฏิบัติ และมีความพร้อมสำหรับการขยายธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ขององค์กร บนพื้นฐานสำคัญ 4 มิติ คือภาวะผู้นำในการบริหารคนการตัดสินใจและการสื่อสาร (Leading) การวางแผนงานเชิงกลยุทธ์และการบริหารเวลา (Planning) การจัดโครงสร้างงาน /มอบหมายงาน (Organizing) และ การควบคุมกระบวนการปรับปรุงงานและบริหารผลงาน (Controlling) ผ่านการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนได้สะท้อนความเป็นผู้นำของตัวเอง และฝึกทักษะในการบริหารงานให้ได้ผล บริหารคนให้เป็นสุข ผ่าน Workshop และกิจกรรมที่ช่วยสร้างทั้งบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี และความเข้าใจอย่างถึงแก่น

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้

1. ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงภาวะผู้นำในบทบาทของหัวหน้างานและผู้จัดการที่ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กร

2. เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างกันของคนแต่ละแบบและลักษณะของผู้นำ 4 กลุ่ม

3. พัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้สร้างผลงาน สานความสัมพันธ์ และพัฒนาความสามารถของทีมงานได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

 

เนื้อหา 

ส่วนที่ 1: LEADING YOUR TEAM

 • Boss VS Leader
 • ผู้นำ VS ภาวะผู้นำ
 • Management VS Leadership
 • ผู้นำกับบทบาทการพัฒนาองค์กร (กำไร/เติบโต/ยั่งยืน)

 

ส่วนที่ 2: Leader Style

 • เข้าใจ เข้าถึง รับรู้ความแตกต่างและคุณค่าส่วนบุคคลด้วยสไตล์ผู้นำแบบ MBTI
 • Mental Leader : ผู้นำ 4 กลุ่ม
 • เคล็ดลับการสื่อสารเพื่อเข้าใจ เข้าถึงคนที่มีความแตกต่างกัน
 • การสื่อสารสำหรับผู้นำทรงประสิทธิผล
 • The Communicator’s Roadmap (Kelly และ Ben Decker)

 

ส่วนที่ 3: Planning & Time Management

 • บทบาทของผู้นำกับการวางแผนงานและจัดการงาน
 • แผนงานของผู้นำแต่ละระดับ
 • เทคนิคการวางแผนงานและบริหารจัดการเวลา (Work Planning & Time Management)
 • เทคนิคการบริหารเวลาสำหรับผู้นำ (4Ds for Time management)

 

ส่วนที่ 4: Organizing & Job Delegation

 • การบริหารลูกน้องด้วยแนวคิด Performance & Potential
 • การบริหารจัดการลูกน้อง 4 สไตล์
 • การมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถและมีประสิทธิภาพ (Effective Delegation)
 • เคล็ดลับการติดตามงานที่ได้ผลลัพธ์ (Follow up Technique)
 • เทคนิคการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถและมีประสิทธิภาพ
 • เคล็ดลับการติดตามงานที่ได้ผลลัพธ์

 

ส่วนที่ 5: Controlling& Performance Management

 • แนวคิดเรื่องการบริหารผลงาน (Performance Management Conceptual)
 • ระบบการบริหารผลงานและเป้าหมาย
 • วงจรการบริหารผลงาน
 • Goal Setting (กำหนดวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด KPIs)
 • หลักเกณฑ์การกระจายเป้าหมายองค์กรสู่ผู้บริหาร
 • แนวทางการกำหนดเป้าหมาย
 • เทคนิคการตั้งเป้าหมายด้วยแนวคิด S-M-A-R-T
 • เคล็ดลับการประเมินผลงานของทีมและรายบุคคล (Performance Appraisal)
 • อคติและข้อผิดพลาดในการประเมินผล
 • การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Situation-Behavior-Impact)

 

ส่วนที่ 6: การพัฒนาทีมงาน

 • เทคนิคการสอนงาน Job Instruction
 • เทคนิคการโค้ชเพื่อเพิ่มผลงาน (Performance Feedback & Coaching)
 • GROW Model

 

รูปแบบการฝึกอบรม

 • ระยะเวลาอบรม : 2 วัน (12ชั่วโมง)
 • ระยะเวลาติดตามผล: 3 ชั่วโมง /รุ่น (จำกัดรุ่นละไม่เกิน 30 ท่าน)
 • บรรยาย กิจกรรม และ Workshop

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • หัวหน้างานทุกฝ่าย /ระดับ
 • ผู้จัดการทุกฝ่าย /ระดับ

 

วิทยากรผู้สอน

 
 

  

สนใจจัดหลักสูตรติดต่อ

Tel. 061-829-7337

Email : contact.peoplevalue@gmail.com

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้